Menu

Dzień Jedności Kresowian w Warszawie

W dniach 2 i 3 października w Warszawie odbędzie się Dzień Jedności Kresowian. Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda, zaś tygodnik Polska Niepodległa jest jednym z patronów medialnych. Publikujemy tekst o tym wydarzeniu autorstwa Ewy Szakalickiej:

19 marca Kaszubi obchodzą Dzień Jedności Kaszubów, upamiętniający pierwszą historyczną wzmiankę o Kaszubach w wieku XIII. Również w kalendarzu imprez kresowych pojawi się nowe wydarzenie – Dzień Jedności Kresowian.

Za przykładem Kaszubów pomysłodawcy sięgnęli do zamierzchłej przeszłości. Data obchodów nie jest przypadkowa, bowiem 2 października 1413 roku w Horodle (wieś w województwie lubelskim) zawarto unię między Polską a Litwą. Była ona efektem mądrości politycznej Władysława Jagiełły, jednym z najważniejszych aktów przenoszących najlepsze zdobycze polskie na wschód Europy – umocniła pozycję obu krajów na arenie międzynarodowej i okazała się fundamentem związku, który z obopólną korzyścią przetrwał aż do rozbiorów.

Idea Dnia Jedności Kresowian zrodziła się z potrzeby przywrócenia Polakom świadomość dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej jako wspólnej spuścizny ważnej dla bezpieczeństwa państwa, bytu narodu, jego tożsamości i kultury, z chęci nawiązania do dorobku prężnego, silnego i aktywnego polskiego narodu, który miał poczucie własnej wartości i dumy, a także z konieczności odbudowy zerwanych więzi pomiędzy rodzinami kresowymi. Zdaniem organizatorów należy oddać sprawiedliwość tej części naszej historii, której tyle zawdzięczamy oraz jej depozytariuszom – Kresowianom, trzeba przypominać młodym pokoleniom prawdę historyczną o zamierzonym i okrutnym likwidowaniu narodu polskiego oraz przestrzegać współczesną Europę przed wpływem i skutkami ideologii opartych na pogardzie dla człowieka.

Przez sześć wieków Kresy tworzyły nasze dzieje i pomimo zmienności granic, zajmowały wielkie obszary Rzeczypospolitej. Tam powstała niezwykła i bogata cywilizacja oparta na wartościach zachodniochrześcijańskich, okazałe zabytki kultury materialnej i duchowej. Na tym pograniczu dialektów, wiar i narodowości rodzili się znakomici pisarze, utalentowani artyści, wybitni uczeni, wielcy dowódcy i politycy. Kresy miały ogromny wpływ na polską świadomość narodową, stanowiły i po części nadal stanowią naszą ojczyznę symboliczną. Na tym pomoście łączącym Zachód i Wschód Europy ukształtował się polski romantyzm i idee niepodległościowe, jednak z czasem pojawiły się też ostre konflikty etniczne, bezwzględna walka o “dusze” i stan posiadania, ideologie, które zasiały ziarno nienawiści do polskich sąsiadów i zebrały krwawe żniwo.

Czas wojenny, okupacja sowiecka i niemiecka przyniosły dla polskich obywateli niepowetowane straty – deportacje, wymordowanie inteligencji i ziemiaństwa, pacyfikacje wsi, Holocaust, ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, wynarodowienie. Po II wojnie światowej w wyniku uzgodnień przywódców trzech mocarstw – Winstona Churchilla, Franklina D. Roosevelta i Józefa Stalina – Polska utraciła niemal połowę swojego terytorium państwowego na rzecz Związku Sowieckiego, a po rozpadzie Bloku Wschodniego – na rzecz postsowieckich niepodległych republik. Powojenne masowe wypędzenia Polaków z ziemi ojczystej dopełniły zagłady Polskich Kresów. Ich mieszkańcy zostali rozproszeni po całym świecie. W kraju byli przemilczani i zwalczani. W dowodach osobistych jako miejsce urodzenia mieli wpisane ZSRR. “Wystarczyło pół wieku, by tereny tak oczywiście znaczące dla polskości i jej kultury odpłynęły w nicość publicznych ram pamięci.” (prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki).

Na Kresach kultura polska byłą najwyższą, przyciągała inne narody, a jednocześnie pozwalała im zachować własną tożsamość – litewską, ruską, żydowską, ormiańską, karaimską, tatarską… Przynależność do narodu polskiego opierała się na wolność i tolerancji. Odwoływanie się do tego wielkiego dorobku Pierwszej Rzeczypospolitej staje się szczególnie ważne w obliczu zastępowania ideologii komunistycznej byłego Związku Sowieckiego ideologią szowinistyczną nowych państw narodowych.

Niestety, współcześnie Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej spuścizna są wielkim nieobecnym w świadomości Polaków. Nie świętujemy rocznic wielkich unii i wspaniałych zwycięstw. Zdecydowana większość obchodzonych rocznic to pamięć o martyrologii obywateli polskich podczas II wojny światowej – o deportacjach na Syberię, o zbrodni w Katyniu i w Ponarach, o ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, o ofiarach Powstania Warszawskiego czy Holokaustu. Mamy dzień 11 lipca jako Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian …

Podczas MARSZU GODNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ 2 października 2015 r. w Warszawie, w rocznicę Unii Horodelskiej, Kresowianie będą manifestować przywiązanie do tradycji, do wielowyznaniowej i wieloetnicznej Rzeczypospolitej, do wielkiej kultury, jaką stworzyli ich przodkowie, do wolności i tolerancji. Będą upominać się o prawa Polaków pozostałych na ziemiach anektowanych do Związku Sowieckiego, a współcześnie należących do nowych, niepodległych państwach, o sprawiedliwość dla tysięcy kresowych rodzin w kraju i na emigracji.

Poniżej publikujemy ramowy program obchodów Dnia Jedności Kresowian

2 PAŹDZIERNIKA

12:00-14:30 (Parlament)

Debata z udziałem organizacji pozarządowych i uznanych ekspertów nt. “Kresy a polska tożsamość narodowa”. Prelegenci: dr hab. Józef Maroszek profesor UwB, prof. dr hab. Jan Żaryn UKSW, red. Adam Hlebowicz dyrektor Radia Plus Gdańsk,dr Jerzy Chełmecki AWF, dr Krzysztof Kawęcki nauczyciel akademicki, dr Kazimierz Krajewski IPN,dr Robert Wyszyński UW, prof. zw. dr hab. Bogumił Grott nauczyciel akademicki, dr hab. Olgierd Grott UJ, dr Lucyna Kulinska AGH.

16:00 (katedra św. Jana, Stare Miasto)

Msza św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie

Zawiązanie Konfederacji Obywateli Kresów i ogłoszenie Marszałka Konfederacji.

ok. 17:00 (ul. Krakowskie Przedmieście do Placu J. Piłsudskiego)

Marsz Godności Rzeczypospolitej z Pl. Zamkowego do Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem organizacji kresowych, grup rekonstrukcyjnych, młodzieży, rzemieślników, orkiestr i innych zaproszonych gości.

18:00 (Pl. J. Piłsudskiego)

Hymn Państwowy

Apel Poległych Obrońców Kresów przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Chóralne wykonanie “Roty” przez uczestników przy zapalonych świecach.

19:00 (Pl. J. Piłsudskiego)

Część artystyczna na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

3 PAŹDZIERNIKA

18:00 (Praga Północ)

Msza św. w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53

19:00 (Praga Północ)

Koncert polskiego Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna" z Litwy w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53

Serdecznie zapraszamy do udziału!

---------------------

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 01 październik 2015 19:53

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę

Fundacja W Imię Prawdy, KRS:0000473217, NIP: 701-039-10-23, REGON: 146821910

ul. Marii Konopnickiej 6/226, 00-491, Warszawa