Menu

Antypolonizm Wyróżniony

 

Katyń: plakat niemiecki

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt reprezentować fundację W IMIĘ PRAWDY.

Fundacja W IMIĘ PRAWDY powstała jako odpowiedź na coraz częstsze i całkowicie bezkarne szkalowanie Polski i Polaków, jako odpowiedź na kłamstwa na temat naszej historii, nie tylko takie jak „polskie obozy koncentracyjne”. Celem fundacji jest monitorowanie kłamstw na temat Polski i piętnowanie kłamców rozsiewających je na świecie, a niekiedy - niestety także w Polsce. Chcemy stworzyć i upublicznić listę antypolonitów - ludzi, którzy kłamiąc i oczerniając nasz kraj, szkodzą mu, niszczą obraz Polski w świecie i krzywdzą Polaków. W naszych działaniach chcemy wzorować się na organizacjach działających w innych krajach, z powodzeniem walczących z krytyką tych państw i ich obywateli.  

 

Rzeź na Kresach była ludobójstwem, dokonanym z wyjątkowym bestialstwem. A jednak w piekle, które zgotowali nam sąsiedzi, zdarzały się przebłyski dobra, zdarzali się ludzie, którzy wiedząc, że mogą podzielić los Polaków rąbanych siekierami, palonych żywcem, zatłuczonych kijami, ratowali swoich sąsiadów. Dlatego też w ramach Fundacji powołujemy stowarzyszenie, do którego wejdą wyłącznie ludzie związani z dawnymi Kresami. Im powierzymy wskazanie ukraińskich sąsiadów, którzy w czasie Rzezi na Kresach ratowali Polaków. Chcemy ludzi tych nagradzać specjalnym medalem - Medalem imienia Zygmunta Rumla. Zygmunt Rumel - poeta, żołnierz, mieszkaniec Kresów, Polak - głęboko wierzył w pojednanie polsko-ukraińskie i wspólną walkę z sowietami. Za pragnienie pojednania zapłacił życiem. 10 lipca 1943 udał się do kwatery lokalnego dowództwa SB OUN wraz z przedstawicielem Okręgu Wołyńskiego AK Krzysztofem Markiewiczem pseudonim "Czort" i woźnicą Witoldem Dobrowolskim. Wszyscy trzej zostali rozerwani końmi. W dniu następnym 11 lipca UPA rozpoczęła główny etap rzezi wołyńskiej - planowego ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu.

Będziemy zapraszać Ukraińców wskazanych przez Stowarzyszenie do Polski i wręczać im Medal Zygmunta Rumla. W najbliższych dniach wystąpimy do władz miasta Warszawy o udostępnienie terenu, na którym będziemy razem z nagrodzonymi, sadzić drzewa pamięci. Na miejscach polskich wiosek często rosną dziś lasy, chcemy, aby w Warszawie powstał park ku czci pomordowanych i tych którzy próbowali ich ratować. Kiedyś władze Warszawy odmówiły miejsca na pomnik zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej. Mamy nadzieję, że tym razem nie spotkamy się z odmową. Co więcej - mamy nadzieję, że w centrum tego parku stanie kiedyś pomnik tych, których nie było komu ratować. Wierzymy, że będzie to miejsce wspólnej pamięci dla obu narodów.

Więcej informacji na temat Fundacji W IMIĘ PRAWDY znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.wimieprawdy.pl

 
 
 
 
Powrót na górę

Fundacja W Imię Prawdy, KRS:0000473217, NIP: 701-039-10-23, REGON: 146821910

ul. Marii Konopnickiej 6/226, 00-491, Warszawa