Menu

Sprawozdanie Zarządu Fundacji W IMIĘ PRAWDY za rok 2013

 

I.  WPROWADZENIE

Zarząd Fundacji W IMIĘ PRAWDY niniejszym przedstawia sprawozdanie z jej działalności w roku 2013.

Fundacja W IMIĘ PRAWDY  rozpoczęła działalność w 2013 roku.

Głównym celem Fundacji jest:

1.  integrowanie społeczeństwa wokół wartości patriotycznych,

2.  pozyskiwanie środowisk polonijnych i placówek dyplomatycznych RP do działań na rzecz 3.  utrwalania pozytywnego wizerunku Polski na świecie,

4.  inicjowanie i realizowanie projektów o charakterze naukowo-edukacyjnym oraz naukowo- badawczym, dotyczących zbrodni popełnionych na narodzie polskim w okresie II wojny światowej oraz stalinowskich i komunistycznych zbrodni popełnionych po II wojnie światowej,

5.  podejmowanie działań na rzecz zwalczania i karania rasistowskich ataków na obywateli polskich i Rzeczypospolitą Polską,

6.  podejmowanie działań na rzecz ścigania i karania wszelkich postaw antypolskich, działań zakłamujących obraz Polski i Polaków oraz przedstawiania obrazu Polski i Polaków w sposób szkalujący ich dobre imię, w szczególności - zwalczanie postaw przypisywania Polakom zbrodni hitlerowskich lub komunistycznych

 

Ważniejsze informacje o Fundacji.

Cele powyższe Fundacja osiąga poprzez: 

1.  monitorowanie publikacji na temat Polski i Polaków, w szczególności w mediach zagranicznych,

2.  realizację programów badawczych, wydawniczych, informacyjnych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat historii Polski, zwłaszcza XX wieku,

3.  gromadzenie i archiwizowanie wszelkich kłamliwych, oszczerczych publikacji na temat Polski i Polaków,

4. upowszechnianie informacji na temat osób szkalujących Polskę i Polaków, a także komunistycznych zbrodniarzy oraz ich potomków, prezentujących obecnie antypolskie nastawienie;

 

II. DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2013

W roku 2013 Fundacja rozpoczęła działalność i w jej toku otrzymała darowizny od czterech osób poprzez wpłaty na konto Fundacji w łącznej kwocie 207,50 zł. Wpłata ta została przeznaczona na działalność Fundacji w roku 2014. 

 
Fundacja nie dokonywała też nabycia towarów i usług.

 

Fundacja nie zatrudniała pracowników ani nie podpisała umów cywilno-prawnych. 

 

III. PRZYCHODY FUNDACJI 

Fundacja osiągnęła przychód w wysokości netto 207,50 zł.

 

                  IV. ZAKOŃCZENIE

W związku z rozpoczęciem działalności i uzyskaniem pierwszych darowizn Fundacja w roku 2014 zamierza rozwijać działalność poprzez dokonywanie publikacji i prowadzenie działalności przyjętej w statucie.

 

            Aldona Urszula Zaorska

            Prezes Zarządu 

Więcej w tej kategorii: « Wpłata na konto
Powrót na górę

Fundacja W Imię Prawdy, KRS:0000473217, NIP: 701-039-10-23, REGON: 146821910

ul. Marii Konopnickiej 6/226, 00-491, Warszawa